تبلیغات
دانشجویان کشاورزی دانشگاه پیام نور فردوس - کاشت پسته

کاشت پسته

دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 06:32 ق.ظ

نویسنده : دانشجویان مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور فردوس

مقــدمـــه : درخت پسته اهلی ( Pistacia Vera ) متعلق به تیره ( Anacardiaceae ) است . جنس Pistacia دارای 11 گونه است كه همگی آنها از خود تربانتین یا سقز ترشح می كنند . درخت پسته دارای برگهای مركب شانه ای بوده و میوه پسته از نظر گیاه شناسی در ردیف میوه های شفت طبقه بندی می شود . درخت پسته دو پایه است و برای تولید میوه به وجود هردو درخت نر و ماده نیاز است . گلهای درخت پسته فاقد گلبرگ و غده های شهد ساز بوده و زنبورهای عسل را به خود جلب نمی كنند و گرده گل توسط باد پراكنده می شود . درخت پسته برگ ریز بوده ، د رپائیز خزان نموده و زمستان را در خواب می گذراند . ریشه زائی درخت پسته محوری و عمودی بوده و قدرت تولید ریشه فرعی در درخت پسته ضعیف است . مرحله نونهالی درخت پسته طولانی بوده و تاقبل از پنج سالگی درختان میوه كمی تولید می كنند و از 10 تا 12 سالگی باردهی كامل و اقتصادی درخت آغاز می شود . مهمترین گونه های جنس Pistacia عبارتند از : P.Vera یا پسته معمولی ، P.Khinjuk یا چاتلانقوش یا كسور ، P.mutica یا بنه ، P.atlantica ، P.terebinthus . P.integerrima مهمترین ارقام پسته در ایران عبارتند از : اوحدی ، كله قوچی ، اكبری ، احمد آقائی ، ممتاز ، بادامی زرند ، شاه پسند ، سفید پسته نوق ، خنجری دامغان و قزوینی . نیاز سرمایی درخت پسته از 600 ساعت با دمای كمتر از 7 درجه سانتی گراد برای رقم كله قوچی تا 1200 ساعت با دمای كمتر از 7 درجه سانتی گراد برای رقم اكبری متفاوت بوده و مقدار آن بطور متوسط 1000 ساعت زیر 7 درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود . عدم تامین سرمای مورد نیاز درخت پسته موجب تاخیر در گلدهی ، گلدهی نامنظم ، كاهش تعداد برگچه های برگ ، تولید برگهای غیر طبیعی و ساده و ... می شود . كشت و پرورش پسته از عرض 27 درجه شمالی تا عرض 42 درجه شمالی انجام می شود . اغلب درختان پسته در ارتفاع 2000-900 متری از سطح دریا قرار گرفته اند . درخت پسته قادر به تحمل دمای 45 درجه سانتی گراد در تابستان و دمای 20- درجه سانتی گراد در زمستان می باشد . برای داشتن حداكثر محصول میزان حداكثر رطوبت نسبی بایستی كمتر از 35% باشد .

 
 

كاشت پسته  :

 

مناسبترین بافت خاك جهت كاشت پسته بافت شنی لوم می باشد ( 70-60 درصد شن ، 30-20 درصد سیلت یا لای و 20-10 درصد رس ) . معیارهای كیفی جهت آب مناسب برای آبیاری باغات پسته عبارتند از : حداكثر شوری 4 میلی موس بر سانتی متر ( بعلت مقاوم بودن درخت پسته به شوری ، آبیاری با آبهای دارای 8 میلی موس بر سانتی متر شوری نیز برای درختان پسته انجام می شود . ) ، حداكثر نسبت جذبی سدیم 15 ( برای SAR بیشتر از 15 ، Ec آب نیز بایستی بیشتر از 3میلی موس بر سانتی متر باشد ) ، حداكثر كلر آب آبیاری 10 میلی اكی والان بر لیتر ، حداكثر غلظت بر PPm 2 ، حداكثر بی كربنات ( Hco3 ) 5/8 میلی اكی والان بر لیتر ، حداكثر سولفات ( So4 ) 10 میلی اكی والان بر لیتر ، حداكثر میزان كربنات سدیم باقیمانده (RSC) 5/2 ، حداكثر غلظت منیزیم 5 میلی اكی والان برلیتر ( غلظت منیزیم بایستی از غلظت كلسیم آب آبیاری كمتر باشد ) ، حداكثر مقدار باقیمانده خشك یا TDS 2000 میلی گرم در لیتر . درصورت مطبق بودن خاك محل احداث باغ ، بایستی محل ردیفهای كاشت حداقل به عرض 1 متر و به عمق 2 متر با بیل مكانیكی كاملا" مخلوط و یكدست شود . درصورت انتخاب سیستم آبیاری غرقابی و سطحی ، شیب نهایی زمین بایستی حدود 2-1 درصد باشد . كاشت نهال و یا بذر نباید در داغ آب و نوك پشته ها انجام شده و بهتر است محل كاشت كمی پائین تر از محل داغ آب انتخاب شود . در نقشه كاشت بایستی محل ردیفهای كاشت ، محل قرارگرفتن درختان نر ، محل خیابانهای اصلی و فرعی ، محل قرارگرفتن نوارهای بادشكن، مسیرهای اصلی و فرعی انتقال آب و . . . مشخص گردد . جوی پشته ها جهت كاشت بذر یا نهال ، بایستی به عرض 100 – 50 سانتی متر وعمق40-30 سانتی متر احداث گردد . محل كشت بذر از كف جوی بایستی حدود 10 سانتی متر بالاترباشد و هنگام آبیاری ، آب حدود 5 سانتی متر روی بذر را بپوشاند . فاصله كاشت درختان در روی ردیف حداقل 3-2 متر و فاصله ردیفهای درختان حداقل 6-5 متر در نظر گرفته شود . دور آبیاری جهت نهالهای پسته در سال اول حداكثر 7 روزه و درسال دوم 14 روزه می باشد . جهت پیوند نهالهای پسته ، در اسفندماه نهالهای 3-2 ساله سربرداری شده و پس از رشد جوانه های جانبی بر روی پایه سربرداری شده ، حدود 3 شاخه جانبی برروی پایه اصلی نگهداری شده و سایر شاخه ها حذف می شوند . زمان مناسب جهت پیوند نهالهای پسته بطور عمده اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد می باشد . نسبت مناسب درختان نر به درختان ماده نسبت 1 به 9 است . هرس فرم مناسب جهت درختان پسته ، هرس فرم جامی و شلجمی می باشد .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -