تبلیغات
دانشجویان کشاورزی دانشگاه پیام نور فردوس - شرائط خاک و زمان نشاء کردن گوجه فرنگی

شرائط خاک و زمان نشاء کردن گوجه فرنگی

دوشنبه 2 آذر 1388 05:41 ب.ظ

نویسنده : دانشجویان مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور فردوس

خاك محیط رشد ونمو ریشه گوجه فرنگی می باشد و از این محیط گوجه فرنگی آب و عناصر غذایی مورد نیاز خود را جذی می كند.

خاك و كود دهی : گوجه فرنگی در انواع خاكها رشد می كند اما خاك خوب برای گوجه فرنگی باید زهكش خوبی داشته باشد. در خاك های شنی گوجه فرنگی زود می رسد اما برای تولید اقتصادی و پر محصول خاك های سیلت یا رسی لوم بسیار بارور را در نظر می گیرند.

 

PH مطلوب خاك برای گوجه فرنگی 5/6-6 می باشد. گوجه فرنگی بواسطه رشد سریع وطول دوره رویش طولانی نیاز آن به مواد غذایی زیاد است. برای تولید یك تن میوه ، گوجه فرنگی 5/1 تا 5/3 كیلوگرم ازت ، 2/0 تا 5/1 كیلوگرم فسفر ( 502P ) و 3/2 تا 5/5 كیلوگرم پتاسیم ( O2K ) از خاك خارج می سازد.

  

ازت : گوجه فرنگی برای رسیدن به یك رشد خوب و قوی به ازت نیاز دارد. اما مصرف خیلی زیاد ازت قبل از تشكیل میوه موجب تشكیل ساقه ضخیم و سبز تیره می شود و برگهای جوان رو به بالا لوله شده و حالت گسترده ندارند. نسبت ازت با كربوهیدرات تامین شده توسط فتوسنتز مهم است. اگر ازت و نور كافی برای فتوسنتز تامین شود . بوته ها رشد و عملكرد خوب خواهند داشت. اگر مقدار ازت زیاد و تراكم بوته بالا و نور كمی به بوته ها برسد میوه كمی تشكیل می شود چون رشد رویشی زیاد همه كربوهیدرات موجود را مصرف می كند. بهترین راه حل برای حفظ رشد رویشی یكنواخت فراهم كردن نور و ازت كافی برای گیاه می باشد. البته مصرف ازت به مقدار خیلی كم موجب كوتاه ماندن بوته های گوجه فرنگی می شود.

 

كمبود پتاسیم موجب نرم و ضعیف شدن میوه و پوست آن می شود. كمبود فسفر باعث رشد ضعیف ریشه و كوچك شدن میوه گوجه فرنگی می گردد.

 

كمبود كلسیم موجب پوسیدگی ته گلگاه میوه گوجه فرنگی می شود. زبر شدن میوه و شكنندگی ساقه و مرگ سر شاخه ها مربوط به كمبود بر می باشد.

 

 نهال های گوجه فرنگی به مدت 5 تا 7 هفته به دمای روز 18 تا 24 درجه سانتی گراد و دمای شب 16 تا 18 درجه سانتی گراد نیاز دارند تا آماده جهت نشاء در مزرعه شوند.

 

با انجام آزمایشاتی در فلوریدا و پن سیلوانیا با نشا كردن گیاهچه های گوجه فرنگی در مزرعه اصلی پس از 3 تا 11 هفته رشد در خزانه اختلاف قابل ملاحظه در عملكرد محصول مشاهده نشد. از این رو وقتی شرایط محیطی برای نشا كردن نهال های گوجه فرنگی نامساعد باشد می توان عمل نشا را با تاخیر انجام داد. می توان نهال های گوجه فرنگی به مدت بیش از 5 تا 7 هفته در خزانه نگه داشت تا شرایط مساعد برای رویش فراهم گردد. در نگهداری طولانی مدت در خزانه مدیریت آب یا عناصر غذایی جهت مقاوم كردن نهال ها اهمیت زیادی دارد.

Peet.M.Tomato Production Practices.www.Cals.ncsu.edu.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 آذر 1388 05:43 ب.ظ